Seuran sääntömääräinen vuosikokous 28.2.2015

Kaikki seuran jäsenet ovat kutsuttuja Lahden Frisbee Club ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella jäsenellä on käytössään kokouksessa yksi (1) ääni, sekä heillä on läsnäolo -ja puheoikeus kokouksessa.

Vuosikokous pidetään lauantaina 28.2.2015 klo 11.00 – 15.00. Kokoustilana toimii Askonkatu 10 saunatila (http://www.saunailta.fi/?n=19929&Askonkatu+). Tilaisuudessa ei saunota, mutta kahvitarjoilu on järjestetty. Kokoustilan koon vuoksi ainoastaan seuran jäsenet saavat tulla paikalle.

Kokouksen asialistalla on seuran säännöissä määrätyt asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Seuran säännöt löydätte osoitteesta: http://www.lahdenfrisbeeclub.fi/?page_id=117

Tervetuloa paikalle!