↑ Palaa Toiminta

Kokoukset

Seuralla on kaikille jäsenille avoin kokous kaksi kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa päätetään tärkeistä asioista ja olisi ehdottoman tärkeää, että mahdollisimman moni jäsen pääsisi näihin kokouksiin paikalle. Päätettävät asiat ovat kaikille jäsenille julkista tietoa ja kokouksista tehdään pöytäkirjat, joihin kaikki päätökset on kirjattu. Pöytäkirjat kootaan tälle sivulle, jottai kaikilla on mahdollista päästä katsomaan mitä seurassa tapahtuu. Myös kaikista hallituksen virallisista kokouksista tullaan julkaisemaan pöytäkirja.

Vuosikokous 28.3.2016
Hallituksen järjestäytymiskokous 1.4.2016

lfc_kevätkokous_26072017

lfc_syyskokous_16122017

LFC kevätkokous 17.3.18