↑ Palaa Toiminta

Kokoukset

Seuralla on kaikille jäsenille avoin kokous kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Näissä kokouksissa päätetään tärkeistä asioista ja olisi ehdottoman tärkeää, että mahdollisimman moni jäsen pääsisi näihin kokouksiin paikalle. Päätettävät asiat ovat kaikille jäsenille julkista tietoa ja kokouksista tehdään pöytäkirjat, joihin kaikki päätökset on kirjattu. Pöytäkirjat kootaan tälle sivulle, jottai kaikilla on mahdollista päästä katsomaan mitä seurassa tapahtuu. Myös kaikista hallituksen virallisista kokouksista tullaan julkaisemaan pöytäkirja.