Radat

| Lajin säännöt | Karisto | Mukkula DiscGolfPark | Väyläkartat | Ratakartta |

Lahdessa sijaitsee kolme hyvin eritasoista ja tyyppistä rataa.  Mukkula DiscGolfPark puolestaan sisältää 36 väylää. Puisto”park”rata, sekä metsä”forest”rata. Lisäksi Karistosta löytyy 9-väyläinen metsärata.