Radat

| Mukkula DiscGolfPark | Ratakartta | Väyläkartat | Karisto | Lajin säännöt |

Lahdessa sijaitsee kolme hyvin eritasoista ja tyyppistä rataa.  Mukkula DiscGolfPark puolestaan sisältää 36 väylää. Puisto”park”rata, sekä metsä”forest”rata. Lisäksi Karistosta löytyy 9-väyläinen metsärata.