Radat

| Mukkula DiscGolfPark | Ratakartta | Väyläkartat | Karisto | Lajin säännöt |

Lahdessa sijaitsee kaksi hyvin eritasoista rataa.  Mukkula DiscGolfPark puolestaan sisältää 27 väylää vaihtelevassa maastossa. Lisäksi Karistosta löytyy 9-väyläinen metsärata.